تبلیغات
دانلود رایگان مقالات IEEE و Springer و Science Driect و ACM - مطالب ابر دانلود مقاله
 
دانلود رایگان مقالات IEEE و Springer و Science Driect و ACM
چهارشنبه 9 مرداد 1392

به نام خدا

Title: Green cloud computing schemes based on networks: a survey

Authors: N Xiong , W Han A Vandenberg

Abstract: The authors are particularly aware that green cloud computing (GCC) is a broad range and a hot ?eld. The distinction between ?consumer of? and ?provider of? cloud-based energy resources may very important in creating a world-wide ecosystem of GCC. A user simply submits its service request to the cloud service provider with the connection of Internet or wired/wireless networks. The result of the requested service is delivered back to the user in time, whereas the information storage and process, interoperating protocols, service composition, communications and distributed computing, are all smoothly interactive by the networks. In this study, this is a survey on GCC schemes based on networks. The concept and history of Green computing were introduced ?rst, and then focus on the challenge and requirement of cloud computing. Cloud computing needs to become green, which means provisioning cloud service while considering energy consumption under a set of energy consumption criteria and it is called GCC. Furthermore, the recent work done in GCC based on networks, including microprocessors, task scheduling algorithms, virtualisation technology, cooling systems, networks and disk storage were introduced. After that, the works on GCC from their research group was presented in Georgia State University. Finally, the conclusion and some future works were given.   

Publish Year: 2012

Published in: IET Communications

Number of Pages: 7

موضوع: محاسبات ابری

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله، دانلود مقالات IEEE، دانلود مقالات ISI، دانلود رایگان مقاله IEEE، دانلود رایگان مقاله ISI، دانلود رایگان مقالات IEEE، دانلود رایگان مقالات ISI، دانلود مقاله از IEEE، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر، دانلود رایگان مقاله مهندسی، دانلود رایگان مقالات مهندسی، دانلود رایگان مقاله Springer، دانلود رایگان مقاله Science Direct، دانلود رایگان مقاله ACM، دانلود رایگان مقاله از ACM، دانلود رایگان مقالات ACM، دانلود مقاله آی اس آی، دانلود رایگان مقاله آی اس آی، دانلود مقالات آی اس آی، دانلود رایگان مقالات آی اس آی، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی، دانلود رایگان مقاله، Paper Download، ISI Paper Download، Free ISI Paper Download، IEEE Paper Download، Science Direct Paper Download، ACM Paper Download، Springer Paper Download، Free Paper، ISI Download،
لینک های مرتبط :

به نام خدا

Title: Design of Command, Data and Telemetry HandlingSystem for a Distributed Computing Architecture CubeSat

Authors: Sharan A Asundi Norman G FitzCoy

Abstract: Among the size, weight and power constraints im-posed by the CubeSat specification, the limitation associatedwith power can be addressed through a distributed computingarchitecture. This paper describes such a distributed com-puting architecture and its operational design in the form ofcommand and data handling system and telemetry formulation,adapted for a CubeSat whose power requirements for provingthe mission are significantly larger than the on-orbit averagepower generated. The 1U CubeSat with the mission objective ofprecision three axes attitude control is composed of a low powerflight computer and a high power, high speed auxiliary processor(CMG controller), along with a high capacity battery. Theprecision sensors, actuators and complex computing algorithms,are interfaced and implemented on the high speed auxiliaryprocessor, which is operated intermittently. Health monitoringsensors, transceiver and other housekeeping tasks are interfacedand implemented on the flight computer, which is in continuousoperation. To facilitate effective operation and telemetry pack-aging, each computing unit is designed to host a storage device.The flight software, designed as operating modes, is distributedacross the two computing platforms. Distributed operationsare initiated through the flight computer and executed on theauxiliary processor. The paper describes in detail the distributeddesign of these operating modes as flowcharts and the associatedtelemetry budget as tables.   

Publish Year: 2013

Published in: Aerospace - IEEE

Number of Pages: 14

موضوع: پردازش توزیع شده، محاسبات توزیع شده

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

 

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله، دانلود مقالات IEEE، دانلود مقالات ISI، دانلود رایگان مقاله IEEE، دانلود رایگان مقاله ISI، دانلود رایگان مقالات IEEE، دانلود رایگان مقالات ISI، دانلود مقاله از IEEE، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر، دانلود رایگان مقاله مهندسی، دانلود رایگان مقالات مهندسی، دانلود رایگان مقاله Springer، دانلود رایگان مقاله Science Direct، دانلود رایگان مقاله ACM، دانلود رایگان مقاله از ACM، دانلود رایگان مقالات ACM، دانلود مقاله آی اس آی، دانلود رایگان مقاله آی اس آی، دانلود مقالات آی اس آی، دانلود رایگان مقالات آی اس آی، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی، دانلود رایگان مقاله، Paper Download، ISI Paper Download، Free ISI Paper Download، IEEE Paper Download، Science Direct Paper Download، ACM Paper Download، Springer Paper Download، Free Paper، ISI Download،
لینک های مرتبط :

به نام خدا

Title: Quantum Cryptography: A New Generation of Information Technology Security System

Authors: Sharbaf, M.S.

Abstract: Quantum cryptography is an emerging technology in which two parties can secure network communications by applying the phenomena of quantum physics. The security of these transmissions is based on the inviolability of the laws of quantum mechanics. Quantum cryptography was born in the early seventies when Steven Wiesner wrote _bstagConjugate Coding_bstag, which took more than ten years to end this paper. The quantum cryptography relies on two important elements of quantum mechanics - the Heisenberg Uncertainty principle and the principle of photon polarization. The Heisenberg Uncertainty principle states that, it is not possible to measure the quantum state of any system without distributing that system. The principle of photon polarization states that, an eavesdropper can not copy unknown qubits i.e. unknown quantum states, due to no-cloning theorem which was first presented by Wootters and Zurek in 1982. This research paper concentrates on the theory of quantum cryptography, and how this technology contributes to the network security. This research paper summarizes the current state of quantum cryptography, and the real-world application implementation of this technology, and finally the future direction in which the quantum cryptography is headed forwards.   

Publish Year: 2009

Published in: ITNG - IEEE

Number of Pages: 5

موضوع: رمزنگاری کوانتوم

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله، دانلود مقالات IEEE، دانلود مقالات ISI، دانلود رایگان مقاله IEEE، دانلود رایگان مقاله ISI، دانلود رایگان مقالات IEEE، دانلود رایگان مقالات ISI، دانلود مقاله از IEEE، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر، دانلود رایگان مقاله مهندسی، دانلود رایگان مقالات مهندسی، دانلود رایگان مقاله Springer، دانلود رایگان مقاله Science Direct، دانلود رایگان مقاله ACM، دانلود رایگان مقاله از ACM، دانلود رایگان مقالات ACM، دانلود مقاله آی اس آی، دانلود رایگان مقاله آی اس آی، دانلود مقالات آی اس آی، دانلود رایگان مقالات آی اس آی، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی، دانلود رایگان مقاله، Paper Download، ISI Paper Download، Free ISI Paper Download، IEEE Paper Download، Science Direct Paper Download، ACM Paper Download، Springer Paper Download، Free Paper، ISI Download،
لینک های مرتبط :

به نام خدا

Title: Noise Induced Segmentation of Noisy Color Image

Authors: Onkar Krishna, Rajib Kumar Jha, Anil Kumar Tiwari, Badal Soni

Abstract: In this paper we have proposed Noise Induced HSI model based noisy and blurred colour image segmentation technique. This approach uses additive noise to suppress the effect of internal noise present in an image for proper detection of objects from such images. In this algorithm we decompose a given image in Hue, Saturation and Intensity (HSI) components and then apply processing on intensity component of the decomposed image. We measured performance of proposed algorithm in terms of correlation coefficient and number of mismatch pixels. The effectiveness of the proposed algorithm is compared with the different existing techniques. It is observed that the computational complexity of our algorithm is less in comparison with several existing techniques, because it deals only with intensity component of the decomposed image. Furthermore, an additional advantage, our technique of segmentation gives better performance as compared to SSR based segmentation using RGB model, SR-extended, integrated region matching, watershed and marker controlled watershed based segmentation method.   

Publish Year: 2013

Published in: NCC - IEEE

Number of Pages: 5

موضوع: کاربرد پردازش تصویر

مشاهده صحفه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله، دانلود مقالات IEEE، دانلود مقالات ISI، دانلود رایگان مقاله IEEE، دانلود رایگان مقاله ISI، دانلود رایگان مقالات IEEE، دانلود رایگان مقالات ISI، دانلود مقاله از IEEE، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر، دانلود رایگان مقاله مهندسی، دانلود رایگان مقالات مهندسی، دانلود رایگان مقاله Springer، دانلود رایگان مقاله Science Direct، دانلود رایگان مقاله ACM، دانلود رایگان مقاله از ACM، دانلود رایگان مقالات ACM، دانلود مقاله آی اس آی، دانلود رایگان مقاله آی اس آی، دانلود مقالات آی اس آی، دانلود رایگان مقالات آی اس آی، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی، دانلود رایگان مقاله، Paper Download، ISI Paper Download، Free ISI Paper Download، IEEE Paper Download، Science Direct Paper Download، ACM Paper Download، Springer Paper Download، Free Paper، ISI Download،
لینک های مرتبط :

به نام خدا

Title: Automatic Abstract Service Generation from Web Service Communities

Authors: Xumin Liu,Hua Liu

Abstract: The concept of abstract services has been widelyadopted in service computing to specify the functionality ofcertain types of Web services. It significantly benefits keyservice management tasks, such as service discovery andcomposition, as these tasks can be first applied to a smallnumber of abstract services and then mapped to the large scaleactual services. However, how to generate abstract services isnon-trivial. Current approaches either assume the existenceof abstract services or adopt a manual process that demandsintensive human intervention. We propose a novel approach tofully automate the generation of abstract services from a servicecommunity that consists of a set of functionally similar services.A set of candidate outputs are first discovered based on prede-fined support ratio, which determines the minimum number ofservices that produce the outputs. Then, the matching inputsare identified to form the abstract services. We propose a setof heuristics to effectively prune a large number of candidateabstract services. An comprehensive experimental study onreal world web service data is conducted to demonstrate theeffectiveness and efficiency of the proposed approach.   

Publish Year: 2012

Publisher: ICWS - IEEE

Number of Pages: 8

موضوع: کاربرد وب سرویسها

مشاهده صحفه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرنیان

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله، دانلود مقالات IEEE، دانلود مقالات ISI، دانلود رایگان مقاله IEEE، دانلود رایگان مقاله ISI، دانلود رایگان مقالات IEEE، دانلود رایگان مقالات ISI، دانلود مقاله از IEEE، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر، دانلود رایگان مقاله مهندسی، دانلود رایگان مقالات مهندسی، دانلود رایگان مقاله Springer، دانلود رایگان مقاله Science Direct، دانلود رایگان مقاله ACM، دانلود رایگان مقاله از ACM، دانلود رایگان مقالات ACM، دانلود مقاله آی اس آی، دانلود رایگان مقاله آی اس آی، دانلود مقالات آی اس آی، دانلود رایگان مقالات آی اس آی، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی، دانلود رایگان مقاله، Paper Download، ISI Paper Download، Free ISI Paper Download، IEEE Paper Download، Science Direct Paper Download، ACM Paper Download، Springer Paper Download، Free Paper، ISI Download،
لینک های مرتبط :

به نام خدا

Title: Tracking On-line Radicalization Using Investigative Data Mining

Authors: Pooja Wadhwa, MPS Bhatia

Abstract: The increasing complexity and emergence of Web 2.0 applications have paved way for threats arising out of the use of social networks by cyber extremists (Radical groups). Radicalization (also called cyber extremism and cyber hate propaganda) is a growing concern to the society and also of great pertinence to governments & law enforcement agencies all across the world. Further, the dynamism of these groups adds another level of complexity in the domain, as with time, one may witness a change in members of the group and hence has motivated many researchers towards this field. This proposal presents an investigative data mining approach for detecting the dynamic behavior of these radical groups in online social networks by textual analysis of the messages posted by the members of these groups along with the application of techniques used in social network analysis. Some of the preliminary results obtained through partial implementation of the approach are also discussed.   

Publish Year: 2013

Published in: NCC - IEEE

Number of Pages: 5

موضوع: کاربردهای داده کاوی

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله، دانلود مقالات IEEE، دانلود مقالات ISI، دانلود رایگان مقاله IEEE، دانلود رایگان مقاله ISI، دانلود رایگان مقالات IEEE، دانلود رایگان مقالات ISI، دانلود مقاله از IEEE، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر، دانلود رایگان مقاله مهندسی، دانلود رایگان مقالات مهندسی، دانلود رایگان مقاله Springer، دانلود رایگان مقاله Science Direct، دانلود رایگان مقاله ACM، دانلود رایگان مقاله از ACM، دانلود رایگان مقالات ACM، دانلود مقاله آی اس آی، دانلود رایگان مقاله آی اس آی، دانلود مقالات آی اس آی، دانلود رایگان مقالات آی اس آی، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی، دانلود رایگان مقاله، Paper Download، ISI Paper Download، Free ISI Paper Download، IEEE Paper Download، Science Direct Paper Download، ACM Paper Download، Springer Paper Download، Free Paper، ISI Download،
لینک های مرتبط :

به نام خدا

Title: Query-Specific Visual Semantic Spaces for Web Image Re-ranking

Authors: Xiaogang Wang,Ke Liu,Xiaoou Tang,

Abstract: Image re-ranking, as an effective way to improve the re-sults of web-based image search, has been adopted by cur-rent commercial search engines. Given a query keyword, apool of images are first retrieved by the search engine basedon textual information. By asking the user to select a queryimage from the pool, the remaining images are re-rankedbased on their visual similarities with the query image. Amajor challenge is that the similarities of visual features donot well correlate with images_ semantic meanings whichinterpret users_ search intention. On the other hand, learn-ing a universal visual semantic space to characterize highlydiverse images from the web is difficult and inefficient.In this paper, we propose a novel image re-rankingframework, which automatically offline learns different vi-sual semantic spaces for different query keywords throughkeyword expansions. The visual features of images are pro-jected into their related visual semantic spaces to get se-mantic signatures. At the online stage, images are re-rankedby comparing their semantic signatures obtained from thevisual semantic space specified by the query keyword. Thenew approach significantly improves both the accuracy andefficiency of image re-ranking. The original visual featuresof thousands of dimensions can be projected to the seman-tic signatures as short as 25 dimensions. Experimental re-sults show that 20% - 35% relative improvement has beenachieved on re-ranking precisions compared with the state-of-the-art methods.   

Publish Year: 2011

Published in: CVPR - IEEE

Number of Pages: 8

موضوع: وب معنایی

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله، دانلود مقالات IEEE، دانلود مقالات ISI، دانلود رایگان مقاله IEEE، دانلود رایگان مقاله ISI، دانلود رایگان مقالات IEEE، دانلود رایگان مقالات ISI، دانلود مقاله از IEEE، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر، دانلود رایگان مقاله مهندسی، دانلود رایگان مقالات مهندسی، دانلود رایگان مقاله Springer، دانلود رایگان مقاله Science Direct، دانلود رایگان مقاله ACM، دانلود رایگان مقاله از ACM، دانلود رایگان مقالات ACM، دانلود مقاله آی اس آی، دانلود رایگان مقاله آی اس آی، دانلود مقالات آی اس آی، دانلود رایگان مقالات آی اس آی، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی، دانلود رایگان مقاله، Paper Download، ISI Paper Download، Free ISI Paper Download، IEEE Paper Download، Science Direct Paper Download، ACM Paper Download، Springer Paper Download، Free Paper، ISI Download،
لینک های مرتبط :

به نام خدا

Title: Accelerating Pollard’s Rho Algorithm on Finite Fields

Authors: Jung Hee Cheon, Jin Hong , and Minkyu Kim

Abstract: Most generic and memory efficient algorithms for solving the discrete logarithm problem construct a certain random graph consisting of group element nodes and return the solution when a collision is found among the graph nodes. In this work, we develop a technique for traveling through the random graph with- out fully computing each node and also provide an extension to the distinguished point collision detection method that is suitable for this new situation. Concrete constructions of this technique for multiplicative subgroups of the finite fields are given. Our implementations confirm that the proposed technique provides practical speedup over existing algorithms.   

Publish Year: 2012

Publisher: Journal of Cryptography - Journal of Springer

Number of Pages: 48

موضوع: میدانهای متناهی، جبر مجرد، رمزنگاری

مشاهده صحفه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله، دانلود مقالات IEEE، دانلود مقالات ISI، دانلود رایگان مقاله IEEE، دانلود رایگان مقاله ISI، دانلود رایگان مقالات IEEE، دانلود رایگان مقالات ISI، دانلود مقاله از IEEE، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر، دانلود رایگان مقاله مهندسی، دانلود رایگان مقالات مهندسی، دانلود رایگان مقاله Springer، دانلود رایگان مقاله Science Direct، دانلود رایگان مقاله ACM، دانلود رایگان مقاله از ACM، دانلود رایگان مقالات ACM، دانلود مقاله آی اس آی، دانلود رایگان مقاله آی اس آی، دانلود مقالات آی اس آی، دانلود رایگان مقالات آی اس آی، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی، دانلود رایگان مقاله، Paper Download، ISI Paper Download، Free ISI Paper Download، IEEE Paper Download، Science Direct Paper Download، ACM Paper Download، Springer Paper Download، Free Paper، ISI Download،
لینک های مرتبط :

به نام خدا

Title: Bricolage: Example-Based Retargeting for Web Design

Authors: Ranjitha Kumar Jerry O Talton Salman Ahmad Scott R Klemmer

Abstract: The Web provides a corpus of design examples unparalleled in human history. However, leveraging existing designs to produce new pages is often difficult. This paper introduces the Bricolage algorithm for transferring design and content between Web pages. Bricolage employs a novel, structured-prediction technique that learns to create coherent mappings between pages by training on human-generated exemplars. The produced mappings are then used to automatically transfer the content from one page into the style and layout of an-other. We show that Bricolage can learn to accurately repro-duce human page mappings, and that it provides a general, efficient, and automatic technique for retargeting content between a variety of real Web pages.   

Publish Year: 2011

Publisher: CHI - ACM

Number of Pages: 20

موضوع: طراحی صفحات وب

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله، دانلود مقالات IEEE، دانلود مقالات ISI، دانلود رایگان مقاله IEEE، دانلود رایگان مقاله ISI، دانلود رایگان مقالات IEEE، دانلود رایگان مقالات ISI، دانلود مقاله از IEEE، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر، دانلود رایگان مقاله مهندسی، دانلود رایگان مقالات مهندسی، دانلود رایگان مقاله Springer، دانلود رایگان مقاله Science Direct، دانلود رایگان مقاله ACM، دانلود رایگان مقاله از ACM، دانلود رایگان مقالات ACM، دانلود مقاله آی اس آی، دانلود رایگان مقاله آی اس آی، دانلود مقالات آی اس آی، دانلود رایگان مقالات آی اس آی، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی، دانلود رایگان مقاله، Paper Download، ISI Paper Download، Free ISI Paper Download، IEEE Paper Download، Science Direct Paper Download، ACM Paper Download، Springer Paper Download، Free Paper، ISI Download،
لینک های مرتبط :

به نام  خدا

Title: Secret Sharing Scheme Suitable for Cloud Computing

Authors: Satoshi Takahashi Keiichi Iwamura

Abstract: Secret sharing schemes have recently been considered to apply for cloud computing in which many users distribute multiple data to servers. However, when Shamir s(k,n) secret sharing is applied to cloud systems, the amount of share increases more than n times the amount of the secret. Therefore, in this paper we propose a new secret sharing scheme that can reduce the amount of share different from Ramp type secret sharing, suitable for cloud systems, and we prove that it is computationally secure.   

Publish Year: 2013

Published in: AINA - IEEE

Number of Pages: 8

موضوع: رایانش ابری، امنیت

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله، دانلود مقالات IEEE، دانلود مقالات ISI، دانلود رایگان مقاله IEEE، دانلود رایگان مقاله ISI، دانلود رایگان مقالات IEEE، دانلود رایگان مقالات ISI، دانلود مقاله از IEEE، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر، دانلود رایگان مقاله مهندسی، دانلود رایگان مقالات مهندسی، دانلود رایگان مقاله Springer، دانلود رایگان مقاله Science Direct، دانلود رایگان مقاله ACM، دانلود رایگان مقاله از ACM، دانلود رایگان مقالات ACM، دانلود مقاله آی اس آی، دانلود رایگان مقاله آی اس آی، دانلود مقالات آی اس آی، دانلود رایگان مقالات آی اس آی، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی، دانلود رایگان مقاله، Paper Download، ISI Paper Download، Free ISI Paper Download، IEEE Paper Download، Science Direct Paper Download، ACM Paper Download، Springer Paper Download، Free Paper، ISI Download،
لینک های مرتبط :

به نام خدا

Title: Decision making with a fuzzy ontology

Authors: Christer Carlsson Matteo Brunelli Jozsef Mezei

Abstract: Knowledge mobilisation is a transition from theprevailing knowledge management technology that has beenwidely used in industry for the last 20 years to a new meth-odology and some innovative methods for knowledge rep-resentation, formation and development and for knowledgeretrieval and distribution. Knowledge mobilisation aims atcoming to terms with some of the problems of knowledgemanagement and at the same time to introduce new theory,new methods and new technology. More precisely, this paperpresents an outline of a fuzzy ontology as an enhanced ver-sion of classical ontology and demonstrates some advantagesfor practical decision making. We show that a number of softcomputing techniques, e.g. aggregation functions and inter-val valued fuzzy numbers, will support effective and practicaldecision making on the basis of the fuzzy ontology. Wedemonstrate the knowledge mobilisation methods with theconstruction of a support system for finding the best availablewine for a number of wine drinking occasions using a fuzzywine ontology and fuzzy reasoning methods; the supportsystem has been implemented for a Nokia N900 smart phone.   

Publish Year: 2012

Published in: Soft Computing - Springer

Number of Pages: 10

موضوع: منطق فازی، تصمیم گیری

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله، دانلود مقالات IEEE، دانلود مقالات ISI، دانلود رایگان مقاله IEEE، دانلود رایگان مقاله ISI، دانلود رایگان مقالات IEEE، دانلود رایگان مقالات ISI، دانلود مقاله از IEEE، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر، دانلود رایگان مقاله مهندسی، دانلود رایگان مقالات مهندسی، دانلود رایگان مقاله Springer، دانلود رایگان مقاله Science Direct، دانلود رایگان مقاله ACM، دانلود رایگان مقاله از ACM، دانلود رایگان مقالات ACM، دانلود مقاله آی اس آی، دانلود رایگان مقاله آی اس آی، دانلود مقالات آی اس آی، دانلود رایگان مقالات آی اس آی، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی، دانلود رایگان مقاله، Paper Download، ISI Paper Download، Free ISI Paper Download، IEEE Paper Download، Science Direct Paper Download، ACM Paper Download، Springer Paper Download، Free Paper، ISI Download،
لینک های مرتبط :

به نام خدا

Title: Mission Assurance Increased with Regression Testing

Authors: Roland Lang

Abstract: Knowing what to test is an important attribute in any testing campaign, especially when it has to be right or the mission could be in jeopardy. The New Horizons mission, developed and operated by the John Hopkins University Applied Physics Laboratory, received a planned major upgrade to their Mission Operations and Control (MOC) ground system architecture. Early in the mission planning it was recognized that the ground system platform would require an upgrade to assure continued support of technology used for spacecraft operations. With the planned update to the six year operational ground architecture from Solaris 8 to Solaris 10, it was critical that the new architecture maintain critical operations and control functions. The New Horizons spacecraft is heading to its historic rendezvous with Pluto in July 2015 and then proceeding into the Kuiper Belt. This paper discusses the Independent Software Acceptance Testing (ISAT) Regression test campaign that played a critical role to assure the continued success of the New Horizons mission. The New Horizons ISAT process was designed to assure all the requirements were being met for the ground software functions developed to support the mission objectives. The ISAT team developed a test plan with a series of test case designs. The test objectives were to verify that the software developed from the requirements functioned as expected in the operational environment. As the test cases were developed and executed, a regression test suite was identified at the functional level. This regression test suite would serve as a crucial resource in assuring the operational system continued to function as required with such a large scale change being introduced. Some of the New Horizons ground software changes required modifications to the most critical functions of the operational software. Of particular concern was the new MOC architecture (Solaris 10) is Intel based and little end ian, and the legacy architecture (Solaris 8) was SPARC based and big end ian. The presence of byte swap issues that might not have been identified in the required software changes was very real and can be difficult to find. The ability to have test designs that would exercise all major functions and operations was invaluable to assure that critical operations and tools would operate as they had since first operational use. With the longevity of the mission also came the realization that the original ISAT team would not be the people working on the ISAT regression testing. The ability to have access to all original test designs and test results identified in the regression test suite greatly improved the ability to identify not only the expected system behavior, but also the actual behavior with the old architecture.   

Publish Year: 2013

Published in: Aerospace - IEEE

Number of Pages: 8

موضوع: مهندسی نرم افزار، تست نرم افزار، تست مجتمع سازی

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله، دانلود مقالات IEEE، دانلود مقالات ISI، دانلود رایگان مقاله IEEE، دانلود رایگان مقاله ISI، دانلود رایگان مقالات IEEE، دانلود رایگان مقالات ISI، دانلود مقاله از IEEE، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر، دانلود رایگان مقاله مهندسی، دانلود رایگان مقالات مهندسی، دانلود رایگان مقاله Springer، دانلود رایگان مقاله Science Direct، دانلود رایگان مقاله ACM، دانلود رایگان مقاله از ACM، دانلود رایگان مقالات ACM، دانلود مقاله آی اس آی، دانلود رایگان مقاله آی اس آی، دانلود مقالات آی اس آی، دانلود رایگان مقالات آی اس آی، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی، دانلود رایگان مقاله، Paper Download، ISI Paper Download، Free ISI Paper Download، IEEE Paper Download، Science Direct Paper Download، ACM Paper Download، Springer Paper Download، Free Paper، ISI Download،
لینک های مرتبط :

به نام خدا

Title: Numerical simulation and optimization of CO2 sequestration in saline aquifers

Authors: Zheming Zhang, Ramesh Agarwal

Abstract: With heightened concerns on CO2 emissions from coal fired electricity generation plants, there has been major emphasis in recent years on the development of safe and economical Carbon Dioxide Capture and Sequestration (CCS) technology worldwide. Saline reservoirs are attractive geological sites for CO2 sequestration because of their huge capacity for long term sequestration. Over the last decade, numerical simulation codes have been developed in US, Europe and Japan to determine a priori the CO2 storage capacity of a saline aquifer and to provide risk assessment with reasonable confidence before the actual deployment of CO2 sequestration can proceed with enormous investment. In US, the 2nd version of Transport of Unsaturated Groundwater and Heat (TOUGH2) numerical simulator has been widely used for this purpose. However at present, it does not have the ability to determine optimal parameters such as injection rate, injection pressure, injection depth for vertical and horizontal wells, etc. for optimization of the CO2 storage capacity and for minimizing the leakage potential by confining the plume migration. This paper describes the development of a “Genetic Algorithm (GA)” based optimizer for TOUGH2 that can be used by the industry with good confidence to optimize the CO2 storage capacity in a saline aquifer of interest. This new code including the TOUGH2 and the GA optimizer is designated as “GATOUGH2”. It has been validated by conducting simulations of three widely used benchmark problems by the CCS researchers worldwide: (a) study of CO2 plume evolution and leakage through an abandoned well, (b) study of enhanced CH4 recovery in combination with CO2 storage in depleted gas reservoirs, and (c) study of CO2 injection into a heterogeneous geological formation. The results of these simulations are in excellent agreement with those of other researchers using different codes. The validated code has been employed to optimize the proposed water-alternating-gas (WAG) injection scheme for (a) a vertical CO2 injection well and (b) a horizontal CO2 injection well, in order to optimize the CO2 sequestration capacity of an aquifer. The optimized calculations from GATOUGH2 are compared with the brute force nearly optimized results obtained by performing a large number of calculations. These comparisons demonstrate the significant efficiency and accuracy of GATOUGH2 as an optimizer compared to using TOUGH2 in a brute force manner. This capability holds a great promise in studying a host of other problems in CO2 sequestration such as how to optimally accelerate the capillary trapping, accelerate the dissolution of CO2 in water or brine, and immobilize the CO2 plume.   

Publish Year: 2013

Published in: Computers and Fluids - Science Direct

Number of Pages: 9

موضوع: مهندسی مواد، متالورژی

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله، دانلود مقالات IEEE، دانلود مقالات ISI، دانلود رایگان مقاله IEEE، دانلود رایگان مقاله ISI، دانلود رایگان مقالات IEEE، دانلود رایگان مقالات ISI، دانلود مقاله از IEEE، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر، دانلود رایگان مقاله مهندسی، دانلود رایگان مقالات مهندسی، دانلود رایگان مقاله Springer، دانلود رایگان مقاله Science Direct، دانلود رایگان مقاله ACM، دانلود رایگان مقاله از ACM، دانلود رایگان مقالات ACM، دانلود مقاله آی اس آی، دانلود رایگان مقاله آی اس آی، دانلود مقالات آی اس آی، دانلود رایگان مقالات آی اس آی، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی، دانلود رایگان مقاله، Paper Download، ISI Paper Download، Free ISI Paper Download، IEEE Paper Download، Science Direct Paper Download، ACM Paper Download، Springer Paper Download، Free Paper، ISI Download،
لینک های مرتبط :

به نام خدا

Title: Path Planning and Ground Control Station Simulator for UAV

Authors: Alain AJAMI, JeanFrancois BALMAT, JeanPaul GAUTHIER, Thibault MAILLOT

Abstract: In this paper we present a Universal and Interoper-able Ground Control Station (UIGCS) simulator for fixed androtary wing Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), and all types ofpayloads. One of the major constraints is to operate and man-age multiple legacy and future UAVs, taking into account thecompliance with NATO Combined/Joint Services OperationalEnvironment (STANAG 4586). Another purpose of the station isto assign the UAV a certain degree of autonomy, via autonomousplanification/replanification strategies. The paper is organizedas follows.In Section 2, we describe the non-linear models of the fixed androtary wing UAVs that we use in the simulator.In Section 3, we describe the simulator architecture, which isbased upon interacting modules programmed independently.This simulator is linked with an open source flight simulator, tosimulate the video flow and the moving target in 3D. To concludethis part, we tackle briefly the problem of the Matlab/Simulinksoftware connection (used to model the UAV_s dynamic) with thesimulation of the virtual environment.Section 5 deals with the control module of a flight path of theUAV. The control system is divided into four distinct hierarchicallayers: flight path, navigation controller, autopilot and flightcontrol surfaces controller.In the Section 6, we focus on the trajectory planifica-tion/replanification question for fixed wing UAV. Indeed, one ofthe goals of this work is to increase the autonomy of the UAV. Wepropose two types of algorithms, based upon 1) the methods ofthe tangent and 2) an original Lyapunov-type method. Thesealgorithms allow either to join a fixed pattern or to track amoving target.Finally, Section 7 presents simulation results obtained on oursimulator, concerning a rather complicated scenario of mission.   

Publish Year: 2013

Published in: Aerospace - IEEE

Number of Pages: 13

موضوع: مهندسی هوافضا

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله، دانلود مقالات IEEE، دانلود مقالات ISI، دانلود رایگان مقاله IEEE، دانلود رایگان مقاله ISI، دانلود رایگان مقالات IEEE، دانلود رایگان مقالات ISI، دانلود مقاله از IEEE، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر، دانلود رایگان مقاله مهندسی، دانلود رایگان مقالات مهندسی، دانلود رایگان مقاله Springer، دانلود رایگان مقاله Science Direct، دانلود رایگان مقاله ACM، دانلود رایگان مقاله از ACM، دانلود رایگان مقالات ACM، دانلود مقاله آی اس آی، دانلود رایگان مقاله آی اس آی، دانلود مقالات آی اس آی، دانلود رایگان مقالات آی اس آی، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی، دانلود رایگان مقاله، Paper Download، ISI Paper Download، Free ISI Paper Download، IEEE Paper Download، Science Direct Paper Download، ACM Paper Download، Springer Paper Download، Free Paper، ISI Download،
لینک های مرتبط :

به نام خدا

Title: The role of the atmosphere in the provision of ecosystem services

Authors: Ellen J. Cooter, Anne Rea, Randy Bruins, Donna Schwede, Robin Dennis

Abstract: Solving the environmental problems that we are facing today requires holistic approaches to analysis and decision making that include social and economic aspects. The concept of ecosystem services, defined as the benefits people obtain from ecosystems, is one potential tool to perform such assessments. The objective of this paper is to demonstrate the need for an integrated approach that explicitly includes the contribution of atmospheric processes and functions to the quantification of air–ecosystem services. First, final and intermediate air–ecosystem services are defined. Next, an ecological production function for clean and clear air is described, and its numerical counterpart (the Community Multiscale Air Quality model) is introduced. An illustrative numerical example is developed that simulates potential changes in air–ecosystem services associated with the conversion of evergreen forest land in Mississippi, Alabama and Georgia to commercial crop land. This one-atmosphere approach captures a broad range of service increases and decreases. Results for the forest to cropland conversion scenario suggest that although such change could lead to increased biomass (food) production services, there could also be coincident, seasonally variable decreases in clean and clear air–ecosystem services (i.e., increased levels of ozone and particulate matter) associated with increased fertilizer application. Metrics that support the quantification of these regional air–ecosystem changes require regional ecosystem production functions that fully integrate biotic as well as abiotic components of terrestrial ecosystems, and do so on finer temporal scales than are used for the assessment of most ecosystem services.   

Publish Year: 2013

Published in: Science of The Total Environment - Science Direct

Number of Pages: 12

موضوع: حفاظت از محیط زیست

مشاهده صفحه اول مقاله

دانلود مقاله

لینک مقاله در سایت ناشر

 

ایران سای – مرجع مقالات علمی فنی مهندسی

حامی دانش بومی ایرانیان

نوع مطلب :
برچسب ها : دانلود مقاله، دانلود مقالات IEEE، دانلود مقالات ISI، دانلود رایگان مقاله IEEE، دانلود رایگان مقاله ISI، دانلود رایگان مقالات IEEE، دانلود رایگان مقالات ISI، دانلود مقاله از IEEE، یوزرنیم و پسورد دانشگاه های معتبر، دانلود رایگان مقاله مهندسی، دانلود رایگان مقالات مهندسی، دانلود رایگان مقاله Springer، دانلود رایگان مقاله Science Direct، دانلود رایگان مقاله ACM، دانلود رایگان مقاله از ACM، دانلود رایگان مقالات ACM، دانلود مقاله آی اس آی، دانلود رایگان مقاله آی اس آی، دانلود مقالات آی اس آی، دانلود رایگان مقالات آی اس آی، یوزرنیم و پسورد سایتهای علمی، دانلود رایگان مقاله، Paper Download، ISI Paper Download، Free ISI Paper Download، IEEE Paper Download، Science Direct Paper Download، ACM Paper Download، Springer Paper Download، Free Paper، ISI Download،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه